ÁR CULTÚR

Croíluachanna: Meas, ionracas, freagracht, nuálaíocht, cleachtas agus comhoibriú

Cuspóir: Meas a bheith ar chliaint mar threoshuíomh, luach a chruthú, leasanna na bpáirtithe uile (custaiméirí, fostaithe, scairshealbhóirí, soláthraithe agus an cumann) a chur san áireamh, agus chun leasa an chumainn.

Straitéis: Mar oibreoir a chomhtháthaíonn maisiú, tógáil agus bainistíocht siopaí, soláthraímid seirbhísí difreáilte siopaí d’fhiontair bhranda, leanaimid orainn ag díriú ar chliaint mhóra, agus déanaimid iarracht slabhra éiceolaíoch luach custaiméirí atá dírithe ar an todhchaí a thógáil.

Cuspóir: Le bheith i do chuideachta cheannródaíoch i dtionscal tógála siopaí na Síne.

Fís: Le bheith mar theachtaire na háilleachta agus cruthaitheoir an spáis ghnó ghlais